„ Atraskime ir pažinkime- nuo piliakalnių iki miesto bokštų“

Paskelbta: 2017 09 04

  Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos projektas
„ Atraskime ir pažinkime- nuo piliakalnių iki miesto bokštų“
Projekto tikslas – skatinti jaunimą pažinti savo krašto kultūrinį kraštovaizdį – nuo piliakalnių iki miesto architektūrinių bei sakralinių statinių, siejant žinias su kasdiene tiriamąja, kūrybine veikla, ugdyti tautinę ir pilietinę savimonę.
Įgyvendinimo data 2017 m. rugsėjo 4- 16 d.
Projektą vykdo         Vilniaus vaikų socializacijos centras
Projekto partneris          Vilniaus r. „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla

Projekto etapai:
1 etapas. 2016 m. rugsėjo 4-13 d. pamokų metu mokiniai susipažino su Vilniaus, Dubingių ir Biržų istoriniu kultūriniu kraštovaizdžiu, LDK didikais Radvilomis bei jų kultūriniu palikimu. Drauge su mokytojais atliko praktines ir kūrybines užduotis, kurių metu tyrinėjo ir pažino kultūrinio kraštovaizdžio objektus: Vilniaus miesto piliakalnius ir pilis, Vilniaus senamiestį. Kūrybiško mokymo(si) metu mokiniai susipažino  su planuojamais aplankyti kultūrinio kraštovaizdžio objektais:  Dubingių piliaviete, Dubingių smukle, Biržų pilimi, Biržų evangelikų reformatų bažnyčia bei Astravo dvaru.
Neformaliojo švietimo veikų metu,  mokinai dalyvavo mokyklose  organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse.
2 etapas. 2017 m. rugsėjo 13-15 d. Europos kultūros paveldo dienas minėjome aplankydami didikus Radvilas menančius: Dubingius ir Biržus. Susipažinome su  šių vietovių kraštovaizdžiu, bei jose  esančiomis kultūros paveldo vertybėmis.
Rugsėjo 13 d. lankėmės Dubingiuose. Lydimi gido, mokiniai susipažino su Dubingių archeologiniu ir architektūriniu paveldu. Aplankė Dubingių piliavietę, atliko pažintines užduotis, pristatė pačių parengtus pranešimus apie Radvilas. Prie Dubingių smuklės iškelė Europos kultūros paveldo dienų vėliavą.
Rugsėjo 14 d. kūrybinėse dirbtuvėse, Vilniaus vaikų socializacijos centro mokiniai, kūrė paveikslus iš karpinių. Paveiksluose vaizduojami Vilniaus ir Dubingių piliakalniai, Biržų pilis.  Projekto dalyviai pristatė kūrybiško mokymosi rezultatus: mokinių  kūrybinius bei projektinius darbus. Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo pažintiniame pasivaikščiojime po Vilnių, atliko įvairias pažintines užduotis mieste ( matavo Katedros aikštės dalies ilgį ir plotį ,  Skapo gatvės plotį, atpažino geometrines figūras Gedimino kalne bei statinių architektūros stilius ir t.t.). Dalyvavo edukacinėje  veikloje  Vilniaus paveikslų galerijoje.
Rugsėjo 15 d. Edukacinės- kultūrinės išvykos į Biržus metu aplankėme Biržų pilį, susipažinome su jos ekspozicija, ėjome ilgiausiu pėsčiųjų tiltu per Širvėnos ežerą į Astravo dvarą. Drauge su Biržų regioninio parko darbuotojais pažinome gimtąjį kraštą, gilinome pamokų metu įgytas žinias.
Projekto rezultatai. Dalyvaudami projekte, mokyklų pedagogai integravo kultūros paveldo pažinimo sklaidos temas į įvairių dalykų, neformaliojo švietimo veiklų ugdymo turinį. Mokyklų bendruomenių dalyvavimas bendrose veiklose skatina bendruomeniškumą, žadina tautiškumą ir pilietinę savimonę. Dalyvaudami tiriamojoje, pažintinėje, kūrybinėje, edukacinėje veikloje mokiniai ne tik pažino gimtojo krašto istorinį kultūrinį kraštovaizdį,  bet ir praplėtė akiratį, džiaugėsi pamatę ir pažinę.
Parengta mokinių kūrybinių darbų bei foto nuotraukų paroda. Planuojamas  išleisti 2018 m. kalendorius su projekto “Atraskime, pažinkime – nuo piliakalnių iki miesto bokštų“ nuotraukomis.
Projekto vadovas –  Vilniaus vaikų socializacijos centro ugdymo skyriaus vedėja Gitana Rupšlaukienė.