Centras

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras – biudžetinė įstaiga, valstybinė mokykla.

Trumpasis centro pavadinimas – VVSC.

Centras įregistruotas juridinių asmenų registre, kodas 193014397.

Centro savininkas – valstybė.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.