Darbo užmokestis

 

Pareigybė Koeficientas BMA, euro
Direktorius 31.13 35,5
Ugdymo skyriaus vedėjas 24.30 35,5
Socialinio ugdymo skyriaus vedėjas 24.30 35,5
Vedėjas ūkio reikalams 13.00 35,5
Auklėtojas 14.91 35,5
Vyr. auklėtojas 16,54 35,5
Mokytojas 11,15 35,5
Vyr. mokytojas 12,90 35,5
Mokytojas-metodininkas 13,80 35,5
Socialinis pedagogas 17,12 35,5
Vyr. socialinis pedagogas 19.95 35,5
Psichologas 15.22 35,5
Vyr. buhalteris 20.7 35,5
Buhalteris 9,60 35,5
Sekretorius-archyvaras MMA 35,5
Bibliotekininkas 9.92 35,5
Naktinis budėtojas, aptarnaujantis personalas MMA 35,5
Gydytojas 9.67 35,5
IT specialistas 11.50 35,5
Slaugytojas 10.35 35,5