Darbuotojams

 

Mokytojai, auklėtojai, ekskursijų, išvykų, žygių organizavimo tvarką rasite… čia

Mokytojai,  informacinės mokyklos sistemos Veritus vadovą rasite… čia

Centro darbuotojai, vidaus tvarkos taisykles rasite… čia

Mokytojai, pirmojo trimestro darbo grafiką rasite… čia

Mokytojai, neformaliojo švietimo programos formą rasite… čia

Mokytojai, pažymą apie mokymosį rasite… čia

Mokytojai, klasės vadovo darbo planą rasite… čia

Mokytojai, pasiekimų suvestinę rasite… čia

Mokytojai, pedagogo anketą rasite… čia