“Kūrybinės jungtys”

Paskelbta: 2016 09 17

zxcv

“KŪNIŠKUMAS, SEKSUALUMAS IR DRAUGYSTĖ GLOBOS NAMUOSE AUGANČIŲ VAIKŲ PASAULYJE: PARTNERYSTĖS, SIEKIANT POKYČIO”

 

2016m. rugsėjo – gruodžio mėnesiai Vilniaus vaikų socializacijos centro mokinės ir pedagogai dalyvavo Asociacija “Kūrybinės jungtys” vykdomame projekte Kūniškumas, seksualumas ir draugystė globos namuose augančių vaikų pasaulyje: partnerystės, siekiant pokyčio”

 

Asociacija “Kūrybinės jungtys” tęsia kūrybiško mokymo programos “Kūrybinės partnerystės” veiklą ir  remdamasi sėkminga tarpsritinių partnerysčių kūrimo patirtimi, kartu su partneriais inicijuoja šį projektą, kuris sukurtas taikant esminius “Kūrybinių partnerysčių” modelio principus ir patirtį.

Projektas yra novatoriška iniciatyva, kuri sukuria kūrybinę tarpsritinę platformą, kurioje inovatyvius problemų sprendimus kuria mokslininkai ir kūrėjai (“Kūrybinės jungtys”), sveikatos, psichologijos, socialinės srities specialistai (“Krizinio nėštumo centras”, “Kitokie projektai”), bendradarbiaudami tiesiogiai su tikslinėmis grupėmis – globos namų ir socializacijos centrų auklėtiniais ir personalu.

Projekto tikslai .Siekiant aktyviai reaguoti į institucijose augančių vaikų problemas kūniškumo ir santykių srityje, suburti kultūros, sveikatos, socialinės sričių profesionalus ir įtraukti į poveikį kuriančią partnerystę.

Tikslinės grupės

2 vaikų globos institucijų auklėtinių grupės (viso apie 20 vaikų)

2 vaikų globos institucijų personalo grupės (viso apie 10 darbuotojų)

Vykdytojai

Asociacija “Kūrybinės jungtys”. Projekto kuratorių grupė: Milda Laužikaitė, Andrius Zaidovas, Radvilė Šumilė. Atsakomybės: dalyvių atranka, poreikių, konteksto analizė, programos adaptavimas, dalyvių konsultavimas, grįžtamojo ryšio teikimas, veiklų nuoseklumo ir kokybės užtikrinimas, partnerių veiklos koordinavimas, idėjų ir patirties sklaida bei tolesnis vystymas. Kūrėjai: teatro, muzikos, dizaino, viešųjų ryšių, gamtos mokslų ir kt. sričių profesionalai, turintys bent 3-jų metų partnerysčių su vaikų ugdymo įstaigomis patirties.

Partneriai

VšĮ “Krizinio nėštumo centras” komandos nariai prie tarpsritinių kūrybinų sesijų vystymo prisidės savo patirtimi ir žiniomis projekto probleminiame lauke, dirbant su pažeistos terpės paaugliais, tyrinėjant žmogaus gyvybės vystyomsi įsčiose, vaiko, moters ir šeimos psichinės vei fizinės sveikatos temas.

VšĮ “Kitokie projektai” specialistai – psichologai, socialiniai darbuotojai, supervizoriai – projekto kokybės užtikrinimas ir tarpsritinių kūrybinų sesijų vystymas, remdamiesi savo patirtimi su pažeidžiamomis grupėmis ir adaptuojant “Kūrybinių partnerysčių” modelį socializacijos centruose