„Pažinkime drauge“

Paskelbta: 2016 09 05

   mergaiciucentras.ltkpd-logo-pilnas    Vilniaus vaikų socializacijos centro projektas

„Pažinkime drauge“

2016 metų rugsėjo 5-16 d.d Vilniaus vaikų socializacijos centras vykdė  Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektą „Pažinkime drauge“. Projektas buvo dalinai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis savo krašto kultūros paveldu bei kultūrine aplinka, sieti žinias su praktika ir asmeniniu tobulėjimu – buvo pasiektas, projekto veiklų metu.

Projekto etapai.  I etape ( rugsėjo 5-15 d. d.) pažinimas, tyrinėjimas vyko ugdymo proceso metu siejant teoriją su praktika. Pamokų metu mokinės susipažino su planuojamais aplankyti, kultūros paveldo objektais esančiais dešiniajame Nemuno slėnyje: Palemono kalno, Gedimino kapo, Ramybės kalno piliakalniais. Seredžiaus ir Veliuonos kryžiuočių piliavietėmis, renesansinėmis Raudonės ir Panemunės pilimis, Veliuonos dvaru bei bažnyčia, Šilinės karčema. Drauge su mokytojais atliko praktines ir kūrybines užduotis. Anglų kalbos pamokose mokinės rinko informaciją apie paveldo objektus: Veliuonos dvarą, Raudonės ir Panemunės pilis. Surinktą medžiagą redagavo ir vertė į anglų kalbą.  Merginos mokėsi medžiagą pristatyti – susipažino su gido darbu. Lietuvių kalbos pamokose rinko Jurbarko krašto upėvardžius, bandė aiškinti jų etimologiją, taip pat Panemunyje išsidėsčiusių piliakalnių vardus, prisimindamos piliakalnių istoriją. Dailės pamokose – iliustravo Palemono legendą. Matematikos pamokų metu atliko įvairias matematines užduotis : skaičiavo pastatų plotą, kelionės maršruto ilgį. Biologijos pamokose rinko medžiagą apie Veliuonos dvaro parke augančius retus medžius. Istorijos pamokose kiekviena mokinė rinko medžiagą ir pristatė savo gimtojo miesto kultūrinį paveldą. Visi mokinių projektiniai darbai buvo pristatyti rugsėjo 15d. renginyje „ Europos Paveldo dienas pasitinkant“. Projekte dalyvavo ir Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio „ pagrindinės mokyklos mokiniai bei pedagogai.

Antrajame projekto etape rugsėjo 15- 16 d. d. mokinai dalyvavo pažintinėse ekskursijose “Vilniaus požemiai” ir ” Panemunių regioninis parkas” .Ekskursijų metu mokiniai  pažino gimtąjį kraštą, gilino žinias klausydami gidų pasakojimų.

Projekto veiklose dalyvavo Vilniaus vaikų socializacijos centro mokinės ir pedagogai bei Vilniaus rajono Bezdonių „Saulėtekio „ pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojos. Dėkojame Kultūros paveldo departamentui už suteiktą galimybę  mūsų mokinėms pažinti gimtojo krašto  istoriją, kultūros paveldą, tiesiogiai  aplankant kultūros paveldo objektus.

 Projekto vadovė ­– ugdymo skyriaus vedėja Gitana Rupšlaukienė.

Buvo parengtas foto koliažas apie pristatantis projekto metu lankytus kultūros paveldo objektus.