Pelenų diena

Paskelbta: 2015 02 18

Kaip ir kiekvienais metais, Pelenų dieną, VVSC bendruomenė dalyvavo Pelenų dienos šv. Mišiose . Tikybos mokytoja Sesuo Dominyka , tęsdama šią tradiciją, pakvietė mokinius ir pedagogus dalyvauti Pelenų dienos liturgijoje. Dievo žodis moko atgailos, o pirmąją gavėnios dieną kaip visiško žmogaus trapumo ir mirtingumo ženklas ant galvų barstomi pelenai.